FANDOM


C-31 a Llofriu

La C-31 a Llofriu a Roma i les Gavarres

La C-31 és una carretera sota gestió de la Generalitat de Catalunya que uneix el Vendrell i Figueres fent un total de 249 km en quatre trams discontinus. El tram que passa per Llofriu té un total de 1,52 kilòmetres i forma part de la futura i en construcció Anella de les Gavarres. Aquesta carretera s'uneix amb la comarcal C-66.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.