FANDOM


Esquemàtic dels carrers de Llofriu

Plànol esquemàtic dels carrers de Llofriu


LLISTAT DE CAMINS, SENDERS I CARRERS DE LLOFRIU

CarrersEdit

 1. Carrer d'Irene Rocas
 2. Carrer de Sant Fruitós
 3. Carrer del Puig Montoriol
 4. Carrer del Ramal
 5. Carrer dels Segadors
 6. Carrer del Ter
 7. Carrer de les Planes
 8. Carrer de la Barceloneta
 9. Carrer de Baix
 10. Carrer de les Garrigues
 11. Carrer de Maria Gràcia Bassa Rocas
 12. Carrer de les Poues
 13. Carrer de la Tramuntana
 14. Carrer de l'Estació
 15. Carrer del Suro
 16. Camí dels Horts

PlacesEdit

 1. Plaça de Lluis Companys
 2. Plaça de l'Església

CaminsEdit

 1. Camí de les Poues
 2. Camí de Molló I
 3. Camí de Molló II
 4. Camí del Gos Negre
 5. Camí del Sobirà
 6. Camí vell del Sobirà a Llofriu
 7. Camí de Can Barris
 8. Camí del Faci
 9. Camí de Can Salabert
 10. Camí de S'Oliua
 11. Camí de la Muntanya
 12. Camí de Llofriu a Peralta
 13. Camí de Roma
 14. Camí del Camp de Tir
 15. Camí del Corn de l'Aigua
 16. Camí de la Bonida I
 17. Camí de la Bonida II
 18. Camí del Cementiri a Molló Cementiri de Llofriu
 19. Camí de Palamós a Pals o Camí del Falguerar
 20. Camí de la Viola
 21. Camí de Can Cama
 22. Camí del Cementiri Cementiri de Palafrugell
 23. Camí de Pals
 24. Camí de l'Eixart
 25. Camí de la Font de la Teula
 26. Camí de Can Catalanet
 27. Camí del camì de Roma al camí de S'Oliua

All items (27)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.