FANDOM


Cementiri de Llofriu

El cementiri de Llofriu

.

El cementiri de Llofriu es data el 1895, d'estil neoclàssic. Al paratge del Corn de l'Aigua, concretament es troba al Camí del Corn de l'Aigua, dins del sector de L'Estació. Té un petit clos annex que correspon al cementiri laic. A finals del segle XVIII, el rei Carles III, havia ordenat la construcció dels cementiris fora de les poblacions adduint raons higièniques i sanitàries. La creació d'aquests nous camps sants es va generalitzar durant la segona meitat del segle XIX. En aquest cementiri està enterrat l'escriptor Josep Pla.

Descripció i valoracióEdit

Planta rectangular, clos amb tanca de pedra i morter. Façana on hi ha l’entrada amb parament arrebossat i senzilla decoració a base de ressalts en relleu que delimiten un parell de rectangles opacs. Porta amb marc ressaltat que és coronat per un frontó poc destacat.

Al vim hi ha clavada una creu de forja als braços de la qual, calada, hi figura la inscripció: C.P. 1895. Els batenets de la porta també són de ferro. A l’interior els ...amians tenen traçat cruciforme i al centre sobre d’un pilar una creu de forja. Els rengels de nínxols ocupen tot l’espai del fons i només part dels laterals.

A cada costat de l’entrada hi ha dos petits locals, simètrics. Actualment la façana és acolorida amb tó ocre en els ressalts i en blanc la resta. Darrera del cementiri, vora un dels angles, hi ha un altre clos minúscul i rectangular, amb el mateis tipus de tanca i porta de rajols a serdinell. l’interior és completament cobert de bardisses, abandonat.

El petit clo anex és evidentment el cementiri laic.El camí que portava a l’entrada del petit clos cementiri laic actualment és privatitzat.

Nótícies històriquesEdit

Josep Pla a la seva obra Peix Fregit afirma que l’origen del cementiri civil de Palafrugell és de 1887. No diu res del de Llofriu- tot i que elll volia ser enterrat en aquest cementiri paroquial i així ho manifesta en alguns escrits.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.