FANDOM


CreacióEdit

El Consorci és una entitat creada el novembre de 1998 amb l’objectiu de protegir i gestionar l’Espai d’Interès Natural les Gavarres. En són membres 19 dels 20 ajuntaments que tenen terme dins els límits de l’espai, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, la Diputació de Girona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, que s’hi va incorporar l’any 2006.

També compta amb un Consell de Cooperació, amb funcions d’assessorament i de proposta, format per entitats que tenen com a àmbit preferent el massís de les Gavarres.

La creació del Consorci s’ha de considerar fruit d’una reivindicació històrica de la Coordinadora d’Amics de les Gavarres, organització que ha aglutinat diverses entitats sensibilitzades en la protecció de diferents àmbits (patrimoni natural, cultural...) de les Gavarres.

La preocupació per la protecció del territori a les Gavarres te els seus orígens als anys seixanta amb el despoblament del territori i la proliferació d’urbanitzacions els anys setanta. Aquesta situació va propiciar que es produïssin múltiples agressions al massís.

El moviment popular que van despertar aquestes agressions, es va fer evident la tardor de l'any 1975 amb el “Manifest de les Gavarres” recolzat per més de cinc mil signatures, on es denunciava el procés de degradació del massís i s'exigia que s'aturessin les urbanitzacions i les plantacions d'eucaliptus i finalment, es demanava la declaració com a Parc Natural.

L’any 1977 es va constituir l'Associació d'Amics de les Gavarres. Tanmateix, es va iniciar un llarg període d'inactivitat, fins que l'any 1985, amb el projecte de la variant de Girona, va ressorgir el moviment, aglutinat a partir de l’any 1986 i fins avui en la Coordinadora Amics de les Gavarres.

Pel que fa a la protecció del territori els primers passos es van donar el 20 de novembre de 1979, quan la Comissió d’Urbanisme de Girona va acordar la catalogació preventiva com a parc natural de les Gavarres.

L’any 1988 la Direcció General de Política Territorial va elaborar l’avantprojecte de Parc Natural de les Gavarres, iniciativa que no va prosperar.

El desembre de 1992 el govern de la Generalitat va aprovar el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN) que inclou el massís de les Gavarres pels seus valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals i socials. Tot i això, no va ser fins el 6 de maig de 2006 que el Departament de Medi Ambient i Habitatge en va aprovar la delimitació definitiva.

Òrgans de GovernEdit

CONSELL PLENARIEdit

El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Les seves funcions són:


 • L'elecció del president
 • El nomenament dels membres de la Comissió Executiva i del gerent
 • Aprovació dels estatuts, de la carta programàtica, del pressupost, dels comptes anuals, dels nous membres i de la plantilla.
 • Dissolució i liquidació del Consorci.


COMISSIÓ EXECUTIVAEdit

Òrgan permanent d'administració, de gestió i de proposta. Les seves funcions són:


 • Informar plans, programes d'actuació
 • Aprovar reglamentació
 • Contractació estudis i recerques
 • Organitzar serveis del centre
 • Autoritzar adquisicions de patrimoni
 • Admetre membres del Consell Cooperació


EL PRESIDENTEdit

Aquest càrrec tindrà una durada de 4 anys, endemés exercirà la presidència del Consell Plenari i la Comissió Executiva. Les seves funcions seran:


 • Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari.
 • Autoritzar despeses
 • Funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari

Objectius i competènciaEdit

El Consorci de les Gavarres, en el moment de la seva creació el novembre de 1998 va presentar una Carta Programàtica la qual comprèn les directius bàsiques que han de presidir l'actuació del Consorci. La seva elaboració va comportar moltes reunions amb els sector implicats, i va comptar amb la col·laboració d'entitats cíviques preocupades per la defensa i la protecció de les Gavarres. La voluntat inicial era que la Carta Programàtica s'anés adaptant per definir els principis i les actuacions a mesura que s'anés avançant en la gestió del massís.

Segons aquesta Carta Programàtica els objectius del Consorci de les Gavarres són:

 • A. la protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de les Gavarres.
 • B. desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al massís, basat entre d'altres en l'aprofitament sostenible dels recursos naturals.
 • C. ordenació dels usos de lleure.
 • D. foment de l'educació ambiental i la recerca científica.

I queden reflectides també en la Carta Programàtica les competències del Consorci

 • Establir criteris de funcionament
 • Ordenació, límits i accessibilitat
 • Acció protectora i de millora
 • Activitats recreatives
 • Activitats educatives i científiques

Preguntes freqüentsEdit

Com s'arriba a can Vilallonga?

Can Vilallonga es troba a Cassà de la Selva. Per accedir-hi, primer s'ha d'anar a la urbanització mas Cubell a la sortida de Cassà direcció Llagostera. A la urbanització hi trobareu senyalitzat el camí dels metges i també can Vilallonga en aquesta direcció, quan hagueu recorregut un kilometre i mig trobareu un altre indicador de l'inici de la finca i el camí per arribar a la casa.


Com s'arriba a Sant Cebrià dels Alls?

Sant Cebrià es troba al cor de les Gavarres, al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Per arribar-hi ha un llarg recorregut per camins sense asfaltar i un desnivell considerable. Els accessos que normalment es troben en millors condicions son el camí que comença al coll de la Ganga, a mà esquerra si anem direcció la Bisbal i el camí que surt de Romanya i passa a tocar del puig d'Arques.


Com s'arriba a la rectoria de Fitor?


La rectoria de Fitor es troba endins les Gavarres, al terme municipal de Forallac. Tots els accessos son per camins sense asfaltar. Per arribar-hi amb cotxe us recomanem que agafeu el camí de Sant Climent de Peralta. Hi ha indicadors als trencalls més importants, però si és la primera vegada que hi aneu és important que porteu un mapa de suport.


Com s'arriba a can Geronès?

Can Geronès es troba a Monells, entre l'esglèsia i les instal·lacions de l'IRTA. S'hi accedeix per la carretera GIV-6702 direcció Corça, agafant el primer trencant a l'esquerra que hi ha després de l'esglèsia.

Podeu trobar un mapa de situació clicant a "contatca", al peu d'aquesta pàgina.


Publicacions del Consorci de les Gavarres Quines son les publicacions del Consorci?


El Consorci te diferents publicacions:

La Biblioteca Lluís Esteva, amb la que anualment es publiquen treballs de recerca de temàtica diversa, però que tenen les Gavarres com a espai de referència. Generalment es publiquen els treballs premiats en el Premi Joan Xirgu.

La Memòria d'Activitats, es l'edició anual que recull l'activitat realitzada pel Consorci. El Butlletí Quadrimestral del Consorci, es una publicació que com el seu nom indica, surt cada quatre mesos amb l'objectiu de fer ressó de notícies breus del Consorci i de temes diversos d'interès a les Gavarres.

El Mapa Excursionista i Turístic les Gavarres, és un mapa a escala 1:40.000 del massís de les Gavarres on hi ha detallats els camins, itineraris, elements d’interès, etc... Els llibres de la Biblioteca Lluís Esteva i el Mapa Excursionista i Turístic les Gavarres es poden adquirir a la seu del Consorci. La memòria d'activitats i el Butlletí Quadrimestral del Consorci son de distribució gratuïta. Algunes d’aquestes publicacions les trobar el format digital a l’apartat “Publicacions del Consorci” d’aquesta pàgina web.

Enllaços externsEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.