Llofriu Wiki
Advertisement

PEPIPHP.png Aquest artícle forma part del * Plà Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric Ref.137


Edifici de les Antigues Escoles de Llofriu
Edifici de les Antigues Escoles de Llofriu.jpg
Direcció Carrer d'Irene Rocas, 1
Any 1889
Municipi Palafrugell
Barri Llofriu

Edifici de les Antigues Escoles de Llofriu o Centre Cultural i Social Bassa Rocas es un mas o casa edificada al 1889 que es troba a la petita localitat de Llofriu, a Catalunya. Edifici datat el 1889, d'estil neoclàssic popular. Casa de la família Bassa Rocas, formada per Joan Bassa i Irene Rocas, i els seus nou fills. Joan Bassa va ser un dels llofriuencs que havia emigrat de jove a Amèrica, on havia establert negocis. Al tornar es va casar amb Irene Rocas i va construir aquesta casa, on va viure amb els seus fills. Irene Rocas i alguns dels seus fills varen fer aportacions destacades a la cultura catalana i argentina (vegeu publicació i exposició a la web palafrugell.net). La casa va ser adquirida per l'Ajuntament de Palafrugell i destinada a escoles, amb el nom de M. Gràcia Bassa i actualment es destina a exposicions i és la seu de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu i de la Fundació Llofriu. També alberga el Centre Cultural i Social Bassa-Rocas.

Descripció i valoració de l'edifici[]

Casa exempta, amb espai de jardí, que es troba a l’entrada del poble de Llofriu per llevant, pel Ramal. Planta baixa, pis i golfes. Coberta de doble vessant dissimulada exteriorment per cornisament i barana que coronen els murs. L’edifici té quatre eixos.

En la composició de la façana principal, a migdia, amb predomini del buit sobre els plens, l’eix de l’extrem de ponent crea un sector diferencial de la resta, distinció que marca una lesena o faixa vertical. Els altres tres eixos són centrats per la portada que té marc de pedra motllurat i arc de mig punt en el qual hi ha la inscripció: J.B./1889. Als seus costats hi ha dos finestrals rectangulars emmarcats per ressalts de pedra, llisos, igualment com ho són les obertures dels tres grans balcons del pis, que són de dimensions idèntiques. La crugia de ponent té una finestra a la planta igual que les esmentades, però al pis trenca el ritme amb una àmplia arcada que correspon a la galeria que segueix per tot el costat occidental de la casa.

Una cornisa motllurada molt prominent i, sobre d’ella, una barana opaca, rematen la façana principal i segueixen per les laterals. La decoració es completa amb faixes resaltades i una socolada. Les obertures dels altres murs tenen els arcs de rajol a sardinell.

Les estances interiors - que mantenen els enlluits, però encalcinats- són cobertes amb voltes de maó de llunetes. La distribució espaial, en ambdues plantes, s’ordena a partir d’una gran sala central a la qual donen les habitacions laterals.

Els paraments exteriors es deixaren sense arrebossar, la qual cosa no devia ser la idea original, ja que l’aparell i fins elements com els ressalts decoratius, són fets amb simple pedruscall barrejat amb trossos de terrissa.

Resten visibles els arcs de descàrrega sobre les llindes dels finestrals. Al jardí s'hi troba un grup de xiprers.

L’autor de l’edifici degué ser el mateix mestre de cases que projectà una altra casa propera, a uns 200 m., vora el Ramal, entre Llofriu i la carretera comarcal, és d’estructura i factura i gairebé idèntica. També se li pot atribuir una casa semblant de la Barceloneta.

Al primer pis i a les golfes s'hi troben una sèrie de dibuixos a les parets fets per Serafí Bassa acompanyats de frases escrites per diversos membres de la família Bassa Rocas i amics seus. Els restauradors Joëlle Lemmens i Toni Ortiz han netejat les parets i han fixat els dibuixos. La importància dels dibuixos i les frases rau en que van ser realitzats per alguns dels membres de la família Bassa Rocas que van fer aportacions destacades a la cultura tant a Catalunya com a Amèrica, com a escriptors, folkloristes, periodistes, pintors i escultors.

Mira també[]

Enllaços externs[]

Advertisement