FANDOM


PEPIPHP Aquest artícle forma part del * Plà Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric Ref.147


Font del Mas Jofre o Font d'en Catalanet

La Font del Mas Jofre o Font d'en Catalanet

Font que es troba en un petit fondal, d'esponerosa vegetació, vers el sector central de la vall de Sobirà (drenada per la riera de les Molleres), a llevant del Mas Jofre, a les terres del qual pertany. Actualment és del tot abandonada, no raja i l'indret i els corriols que hi menen resten envaïts per la malesa. La font rajava en un alt marge, en un mur d'obra agençat a base de gruixos de remolinat, al peu del qual hi ha el brollador ara mig soterrat pel llot. A la part superior de la paret hi destaca una gran làpida de pedra calcària, de contorn corbat, en la qual s'hi llegeix: M.J. / FON DEL MAS JOFRA / 1906. Al costat de la font, en un replà més elevat, hi ha una taula feta amb una mola.

Notícies históriquesEdit

Font del Mas Jofre o Font d'en Catalanet 2

Placa de La Font del Mas Jofre o Font d'en Catalanet

Aquesta font havia estat molt popular a la rodalia i encara seria, probablement, recuperable. A la vila de Palafrugell és més coneguda pel nom de "Font d'en Catalanet". Data de l'any 1906.

…La Font d'En Catalanet o d'En Jofre, posada enmig d'una petita vall deliciosa del terme de Llofriu, és d'aigua bona, però es pot dir que ja no existeix (Josep Pla, op.cit. capítol 25 "Les fonts" pàg. 547).

Bibliografia i documentacióEdit

  • Josep Pla (1968)
  • Josep Bañeras i Josep Pujol: "Les fonts de Palafrugell". Quaderns de Can Bech. Palafrugell. Febrer-març 1993.

Enllaços externsEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.