FANDOM


PEPIPHP Aquest artícle forma part del * Plà Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric Ref.150


Font de laTeula

La Font de la Teula

La font ha estat sempre una de les més populars del terme i de les més visitades. Podría datar de l'any 1907.

Font d'aigua ferruginosa, en una fondalada de les estribacions de les Gavarres, en terres del mas Barris del paratge de Sobirà, que crea un dels torrents de capçalera de la riera de les Molleres.

En una esplanda envoltada de bosc, es troba la font que raja en un mur d'obra, de pedres i morter, encastat al marge. La senzilla construcció s'articula creant dos segments sinuosos que emmarquen el pany planer, més alt on hi ha el brollador. Als costats hi ha bancs correguts. Del coronament de contorn ondulat, fet amb rajols, només en resten vestigis, ja que la part superior del mur ha estat gairebé del tot malmesa.

La degradació de la font i de l'indret s'ha produït en els darrers quaranta anys, i en alguns casos, com en la destrucció del mur, de manera provocada. Han desaparegut unes taules de pedra, fetes amb moles. Un grup d'enormes eucaliptus moriren a causa de la fred de l'hivern del 1956.

Notícies históriquesEdit

Font de la Teula any 1951

La Font de la Teula l'any 1951.

La font encara raja i és força visitada per alguns palafrugellencs. Ha estat sempre una de les més populars del terme. La font ha estat sempre una de les més populars del terme i de les més visitades. Podría datar de l'any 1907. Va ser restaurada per última vegada l'any 1991.

Bibliografia i documentacióEdit

  • Josep Pla (1968, pàg. 546-547)
  • Josep Bañeras i Josep Pujo: "Les fonts de Palafrugell". Quaderns de Can Bech. Palafrugell. Febrer-març 1993.

Enllaços externsEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.