FANDOM


PEPIPHP Aquest artícle forma part del * Plà Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric Ref.148

Mas Barris o Mas d'en Trill
Mas Barris o Mas d'en Trill
Direcció
Any segle XIX
Municipi Palafrugell
Barri Roma i Les Gavarres

Mas Barris o Mas d'en Trill es un mas situar dins del sector Roma i Les Gavarres.

Descripció i valoració Edit

Mas de dues plantes, en un edifici rectangular molt allargat; els murs són arrebossats i les obertures rectangulars. Sobre el ràfec de la façana, encarada a migdia, hi ha un cornisament acabat en alguns elements decoratius, relleus en el morter en forma d'antefixes o palmetes.

Alguns detalls com la llinda de pedra de la finestra central i del marc de la porta, permeten suposar que la casa pot ésser el fruit de reformes d'una masia més antiga.

És molt notable la vegetació de l'entorn, en especial el grup de castanyers, davant l'entrada del mas, els vells xiprers i les oliveres dels camps i marges propers. Al voltant del mas hi ha un pou, un gran safareig i un molí metàl·lic, de roda, de pouar, al cim de la seva alta torreta, força ben conservat (veure fitxa núm. 149).

Notícies històriques Edit

El mas fou propietat de la família Barris, surers de Palafrugell, on -procedents de Darnius- hi fundaren una de les indústries més importants que ha tingut la vila (Trefinos SA). El mas també és anomenat "Can Barris de la Teula" perquè a la finca s'hi troba la popular Font de la Teula (fitxa núm. 150). Actualment és més conegut per "Mas d'En Trill" ja que -quan els Barris vingueren a menys- l'adquirí la família Trill, industrials palafrugellencs, fabricants de maquinària per a la indústria surera, els quals l'han posseït fins fa poc.

Mira tambéEdit

Enllaços externsEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.