FANDOM


PEPIPHP Aquest artícle forma part del * Plà Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric Ref.142

Mas Pla
Mas Pla
Direcció C-31, km 333,7
Any Segles XVII i XIX
Municipi Palafrugell
Barri Roma i Les Gavarres

Mas Pla o Masia Pla es una casa pagés edificada cap al segle XVII que es troba al barri Roma i Les Gavarres a Llofriu, dins del municipi de Palafrugell.

Descripció i valoració Edit

Masia de volum i dimensions grans. És de planta quadrangular, de plantes i teulat a doble vessant. Les obertures amb llindes monolítiques i alguns badius, eren disposades ordenadament i mantenien l’estrucuta original de les diferents façanes. A l’interior el casal ha conservat la distribució d’espais. Predominen les voltes de maó de pla als baixos i primer pis (voltes de llunetes), on accedeix una amplia escala de pedra. Aquesta planta noble s’estructura a l’entorn de la gran sala central, al fons de la qual hi ha la llar i a la qual donen les altres estances, a cada costat. El casal es construí sense enderrocar el mas més antic, que quedà adossat al costat de tramuntana. Es distingeix perfectament per les dimensions més reduïdes, de dues plantes i amb teulada de dues pendents.

Data porta principal: 1848. Data en una finestra a la façana oest: 1855

Cal remarcar els arbres i conjunts de vegetació de la finca, sobretot al voltant de la casa: les tanques de xiprers, oliveres, en especial la vella olivera a tramuntana del mas, els castanyers que va fer plantar l’escriptor... tots ells presents a la seva obra.

Notícies històriques Edit

Al Mas Pla l’interès arquitectònic es veu superat per la significació de l’edifici i el lloc en la vida o l’obra de [[Josep Pla]]. La imatge i tot l’entorn, tan coneguts pels lectors de Pla, han d’èsser protegits com a patrimoni cultural català.

Josep Pla, esmenta la seva casa pairal en diverses obres. Potser cal citar, especialment, els volums 1,2,12,31,38,44 de les obres completes.

Mira tambéEdit


Enllaços externsEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.